Sociedades

SOCIEDAD FILATÉLICA DE A CORUÑA
Presidente: D. José Luís Rey Barreiro
Apdo. 611
15080  A CORUÑA

—————————————–

GRUPO FILATÉLICO DE VIGO
Presidente: D. Manuel Costa Suárez
Apdo. 425
36200 VIGO  (PONTEVEDRA)

—————————————–

CÍRCULO FILATÉLICO DE FERROL
Presidente: D. Carlos Rey Mora
Apdo. 158
15480 FERROL   (A CORUÑA)

—————————————–

CLUB FILATÉLICO Y N. EL CASTRO
Presidente: D. Valentín Suárez Alonso
Apdo. 3021
36205 VIGO  (PONTEVEDRA)

—————————————–

GRUPO FILATÉLICO Y N. DE TUI
Presidente: D. José M. González Troncoso
Apartado 41
36700 TUI   (PONTEVEDRA)

—————————————–

GRUPO FILATÉLICO E N. DE NOIA
Presidente: D. Xesús García Malvar Mariño
Casa da Cultura – Corredoira de Luís Cadarso, s/n
15200  NOIA    (A CORUÑA)

—————————————–

GRUPO FILATÉLICO DE PONTEVEDRA
Presidente: D. Daniel Barreiro Ramos
Apdo. 9
36080 PONTEVEDRA

—————————————–

logo juvenil noia

SECCIÓN FILATÉLICA J. “ROSALIA DE CASTRO”

Presidente: D. Mariña Fabeiro Quinteiro
Rúa dos Ferreiros, 22
15200 NOIA  (A CORUÑA)

—————————————–

ASOCIACION FILATELICA E N. RIANXO
Presidente: Felipe S. Ordóñez Fernández
Rua Hospital nº 14
15920 RIANXO  (A CORUÑA)

—————————————–

SOCIEDAD FILATÉLICA Y N. CANGUESA
Presidente: D. José Antepazo Gómez
Apartado Correos 125
36940  CANGAS DO MORRAZO  (PONTEVEDRA)

—————————————–

SECCIÓN FILATÉLICA DO PATRONATO “ROSALÍA DE CASTRO” PADRÓN
Presidente: Junta Directiva FEGASOFI
Apdo. 3021
36205 VIGO  (PONTEVEDRA)

—————————————–

SOCIEDAD FILATÉLIC, N Y V. “MIÑO”
Presidente: D. José Barros Cachaldora
Apdo. 328
32080 OURENSE

—————————————–

GRUPO FILATÉLICO Y N. “VAL DO ROSAL”
Presidente: D. Alfonso Dorado Senra
Julio Sexto 64-3
36770 O ROSAL  (  PONTEVEDRA)

—————————————–

SOCIEDAD FILATÉLICA A. Y H. “EUME”
Presidente: D. Antonio Leira Noche
Apdo. nº1
15600 PONTEDEUME (A CORUÑA)

—————————————–

SOCIEDADE FILATÉLICA E N. GUARDESA
Presidente: D. Luciano Lomba Vicente
C/ Ramón Sobrino nº 8
36780 A GUARDA (PONTEVEDRA)

Anuncios